Nếu anh biết…

Trần Hoàng Ngọc Bích Khi đôi tay em chạm vào tay anh, em cảm nhận được nhịp đập của trái tim mình. Khi anh ngồi cạnh em, em đã muốn thời gian ngừng lại để chìm đắm mãi trong khoảnh khắc ấy. Khi em rơi nước mắt vì sợ hãi, nhưng chỉ cần có anh em sẽ nhanh chóng lấy lại tinh thần và bước tiếp. Nếu anh biết anh đã trở thành một phần trong trái tim thì liệu […]