Coi như chúng ta chưa từng quen nhau…có được không?

– Hoa bán thế nào vậy em ? – Dạ – con bé mừng rỡ – Trăm hai anh ạ. Em lấy anh một trăm thôi. Hồng nhung tặng người yêu hôm nay thì hết ý đấy ạ! Quân phì cười : – Mồm mép gớm! Nhưng mà anh mày chưa có người yêu. Con bé tròn xoe mắt : – Ơ – nó đưa ngón tay gầy guộc chỉ về phía cái bàn Quân vừa ngồi trong New Era […]