Lời tỏ tình rất vội vàng

Ngôi nhà đã biến mất. Không còn chút vết tích! Tựa như chưa từng có nó. Nơi đó, bây giờ là một cái dốc tuyệt đẹp thả dài từ cây cầu mới xây. Dọc hai bên đường cờ xí rực đỏ. Một dải băng màu mặt trời mới mọc giăng ngang cầu. Chút nữa đây người ta cắt băng khánh thành, làm lễ thông cầu, nghiệm thu kỹ thuật. Như một giấc mơ! Mới đó mà cả một vùng đổi […]