Đoán quan niệm của bạn về chuyện ‘yêu’

Bạn thuộc mẫu người thoáng hay cổ hủ về “chuyện ấy”? Những câu hỏi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp bạn khám phá thêm về bản thân mình. 1. “Chuyện ấy” diễn ra như thế nào là thú vị nhất? a. Đúng tâm trạng và đúng người b. Phải có nhiều yếu tố c. Lúc nào chẳng được 2. Nếu “chuyện ấy” an toàn nhưng lại thuộc điều cấm kỵ, bạn sẽ: a. Tránh ngay cho khỏi rắc rối b. […]