Em là tình yêu duy nhất

Một cô y tá thở dài: “Làm thêm giờ vào ngày Valentine! Thật không công bằng”. – “Cô vẫn còn may mắn” – Cô y tá khác lên tiếng – “Có người còn không có ai đợi về nhà…”. – “Cô đang muốn nói đến bác sĩ Tâm sao?” Tôi giật mình khi nghe thấy tên mình. – “Cô có nhớ cô ấy đã mất hết lý trí như thế nào ngày này năm ngoái không?”. – “Tất nhiên là […]