Browsing Tag

mltr

Sleeping Child – Michael Learns To Rock

The Milky Way upon the heavens
is twinkling just for you
and Mr. Moon he came by
to say goodnight to you

I’ll sing for you I’ll sing for mother
We’re praying for the world
and for the people everywhere
gonna show them all we care

Chorus:
Oh my sleeping child the world’s so wild
but you’ve build your own paradise
That’s one reason why I’ll cover you sleeping child

If all the people around the world
they had a mind like yours
we’d have no fighting and no wars
there would be lasting peace on Earth

If all the kings and all the leaders
could see you here this way
they would hold the Earth in their arms
they would learn to watch you play

– goiyeu.net –

Take me to your heart

Hiding from The Rain and Snow *
Trying to forget but I won’t let go
Looking at a crowded street
Listening to my own heart beat

So many people all around the world
Tell me where do I find someone like you girl

Take me to your heart, take me to your soul
Give me your hand before I’m old
Show me what love is – haven’t got a clue
Show me that wonders can be true

They say nothing lasts forever
We’re only here today
Love is now or never
Bring me far away

Take me to your heart take me to your soul
Give me your hand and hold me
Show me what love is – be my guiding star
It’s easy take me to your heart

Standing on a mountain high
Looking at the moon through a clear blue sky
I should go and see some friends
But they don’t really comprehend

Don’t need too much talking without saying anything
All I need is someone who makes me wanna sing

Take me to your heart take me to your soul
Give me your hand before I’m old
Show me what love is – haven’t got a clue
Show me that wonders can be true
They say nothing lasts forever
We’re only here today
Love is now or never
Bring me far away

Take me to your heart take me to your soul
Give me your hand and hold me
Show me what love is – be my guiding star
It’s easy take me to your heart

Đứng trong mưa
Cố quên mọi thứ nhưng vô ích
Vẫn nghe thấy tiếng trái tim mình đập
Giữa phố xa đông người
Có bao nhiêu người trên thế giới này
Nhưng tôi có thể tìm được một người như em ở đâu đây
Hãy đưa tôi tới trái tim của em, tới tâm hồn của em
Hãy nắm lấy tay tôi trước khi tôi trở nên già cỗi
Hãy nói cho tôi tình yêu là gì, sao tôi không hiểu
Và làm tôi tin rằng những điều kỳ diệu vẫn có thể xảy ra

Người ta nói rằng chẳng có gì là vĩnh cửu
Chúng ta chỉ có ngày hôm nay thôi
Tình yêu cũng vậy chỉ có thể là bây giờ hoặc không bao giờ nữa
Hãy mang tôi đi thật xa
Hãy đưa tôi tới trái tim của em, tới tâm hồn của em
Hãy đưa tôi và ôm tôi thật chặt
Hãy cho tôi thấy tình yêu là gì, ngôi sao dẫn lối của tôi
Đâu có khó gì đâu để đưa tôi tới trái tim của em
Đứng trên đỉnh núi cao, ngắm trăng trên bầu trời xanh thẳm
Với bạn bè ư? Có thể, nhưng không ai thực sự hiểu được tôi
Có thể im lặng đã là nói ra tất cả
Và tất cả những gì tôi cần là một người có thể khiến tôi hát lên những giai điệu du dương.