Nếu ngày ấy, ta không gặp nhau

Họ cần thời gian, họ cần tình yêu, nhưng họ vẫn phải để tình yêu chết, một cái chết được báo trước… – Chúng ta về thôi! – Uhm, về thôi! – Chờ anh lấy xe. – Không, em tự về. – … Anh sẽ rất nhớ em, em cũng … – Em cũng sẽ như vậy, sẽ cố gắng hạnh phúc. Tin em. – Uh! Anh tin. Cô gái ngoảnh mặt chạy về phía con đường dài, bất chấp […]