Nếu chưa từng điên rồ tìm kiếm

Bạn sẽ không sướng một cách điên rồ khi tìm ra. Tôi không nghĩ trên đời có ai may mắn tìm được người trong mộng của mình sớm hơn ai. Cuộc đời vẫn là ngần ấy thất bại và ngần ấy bài học. Nếu bạn không học chúng sớm, cái giá phải trả sau này sẽ càng cao hơn. Sau cùng, khi hai người đi vào một mối tình trẻ con thì cũng tự đánh vỡ chính nó bởi sự […]