Vị kỷ, sòng phẳng và vị tha

Ba hành khách cùng đi trên một chuyến tàu tới ga Tình yêu: Sòng phẳng, Vị Kỷ và Vị tha. Cả ba đều mang theo mình hai gói đồ: Nhận và Cho, nhưng độ nặng nhẹ khác nhau: Sòng phẳng: Cho = Nhận – Vị kỷ: Cho < Nhận – Vị tha: Cho > Nhận Trong lúc rỗi rãi ba người tán gẫu về hành lý của mình. Sòng phẳng lên tiếng: – Tôi thấy hành lý của các anh […]