Sợi dây chuyền

Đào Huy Kiên Sân ga buổi chiều hôm ấy cũng nhộn nhịp như bao buổi chiều nào khác. Ai nấy đều hối hả, tất bật với những đống hành lí của mình. Người lên, kẻ xuống tàu, nhưng chẳng ai muốn nán lại lâu trên sân ga trừ một đôi nam nữ trẻ độ mười chín đôi mươi. – Anh đi nhớ viết thư cho em nhé- cô gái nói. – Ừ- chàng trai đáp gọn lỏn. – Tuần nào […]