Browsing Tag

phố tây

Chắc tại trời mưa

Tigon

10h hơn, Hân gửi mess cho Khoa.

– Dạo không?

– Ừ, đi,

– Qua chở nha.

– 10p nữa

Khoa chở Hân đi vòng vèo, nói chuyện vu vơ.

– Giờ muốn đi đâu?

– Đâu cũng được. Vòng vòng.

– Nếu chỉ đi vòng vòng vô định thế này Khoa thích đi một mình hơn.

Hân bĩu môi, có chút hờn giận.

– Có chỗ nào Hân chưa đi không?

– …

– !!!

– Phố Tây?

Continue Reading