Dolce Vita

Hoàng Uyên Đinh dịch Tôi gặp cô ấy trên net. Bằng cách nào à? Không nhớ nữa. Có vẻ như một “học thuyết nho nhỏ” mà tôi từng phát ngôn công khai trên thế giới ảo đã khiến cô ấy chú ý. Học thuyết ấy thế này. “Nếu tôi có một triệu đô la, tôi sẽ mua một ngôi nhà. Tôi có một triệu không? Không. Vì vậy mà tôi hiện không có nhà.” “Nếu tôi có cánh, tôi sẽ […]