Browsing Tag

giá trị

Bạn có hiểu giá trị của tiền

Hansy

Tiền là công cụ, là phương tiện chứ không phải mục đích sống

1. Tiền là phương tiện giúp ta sống dễ chịu, chứ không phải là mục đích chính cho cuộc sống. (Trần Trà My)

2. Tiền là một trong những lợi nhuận trong cuộc sống và chỉ mang giá trị hữu hình. (Hồ Công Danh)

3. Tiền là vật chuyển tay mà ai cũng muốn giữ nó bên mình thật lâu. (Huỳnh Ngọc Yến Thy)

4. Tiền là công cụ để đạt được mục đích. (Hà Hiếu Dũng)

5. Tiền không là vạn năng nhưng không có tiền thì vạn sự mất năng. (Dương Ngọc Hưng)

6. Tiền là công cụ giải quyết vấn đề sau cùng khi mọi thứ khác đã vô dụng. (Nguyễn Hồng Phúc)

7. Tiền là phương tiện rẻ nhất nhưng nhiều khi phải mua và trả giá để có được bằng giá đắt nhất. (Nguyễn Huỳnh Thanh)

Continue Reading