Chiếc ghế trống trên xe khách…

Gấu mẹ vĩ đại Xa nhau nỗi nhớ nặng thêm Trời nam, đất bắc nên đêm bỗng dài Dẫu rằng có phải chia hai Nhớ về nơi ấy mỗi ngày có nhau. – Đã nói là không, không ai được ngồi vào ghế đó rồi mà! Tao đã nói bao nhiêu lần rồi! Tiếng anh tài xế la phụ xe làm hành khách đang lim dim ngủ bỗng giật mình. Anh Tài xế đóng xầm cửa và lên xe đi […]