Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau đại loại là thế này…

Bạch Thủy Chử Kê đản Dịch : Phong 1.Anh ta lái xe đâm vào tôi khiến tôi lộn nhào… Tôi bò dậy dùng gót giày đập cho xe anh ta lõm xuống… Anh ta mắng tôi qua đường không có chút đạo đức công cộng nào. Tôi mắng anh ta lái xe nhanh vậy để vội đi ăn cứt chó à… Tôi đập xe anh ta, anh ta mắng tôi đanh đá! Tôi mắng anh ta là tội phạm giết […]